MEGHÍVÓ ALAKULÓ ÜLÉSRE

Posted 2019-10-31 By jutka

   

HULLADÉKGYŰJTÉSI REND VÁLTOZÁS

Posted 2019-10-18 By jutka

Tájékoztatjuk lakossági és közületi ügyfeleinket, hogy a háztartási hulladék begyűjtési rendje az alábbiak szerint történik:

 2019. október 23-a, szerda helyett, 2019. október 24-én, csütörtökön lesz a felsorolt településeken:

Badacsonylábdihegy, Badacsonytördemic, Balatonederics, Bazsi, Hegymagas, Hosztót, Káptalanfa, Kisapáti, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Raposka, Sümegprága, Szentimrefalva, Tapolca, Ukk, Uzsa, Veszprémgalsa, Zalameggyes, Zalaszegvár

  

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

 

   

KÖZSZEMLÉRE TÉTEL

Posted 2019-10-14 By jutka

   

HVB határozatok

Posted 2019-10-13 By jutka

19/2019. (X. 13.) HVB határozat települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről

18/2019. (X. 13.) HVB határozat Polgármester-választás eredményéről

17/2019. (X. 4.) HVB határozat

16/2019. (IX. 18.) HVB határozat a Zalaszegvári egyéni listás választás szavazólapjának jóváhagyása

15/2019. (IX. 18.) HVB határozat a Zalaszegvári polgármester választás szavazólapjának jóváhagyása

14/2019. (IX. 9.) HVB határozat egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolása

13/2019. (IX. 9.) HVB határozat polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolása

12/2019. (IX. 9.) HVB határozat Horváthné Nagy Beatrix képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

11/2019. (IX. 9.) HVB határozat Horváth Péter képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

10/2019. (IX. 6.) HVB határozat Bakos Lászlóné képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

9/2019. (IX. 6.) HVB határozat Szabó Gabriella polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

8/2019. (IX. 6.) HVB határozat Herczeg Sándorné képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

7/2019. (IX. 6.) HVB határozat Essesné Ferenczy Orsolya képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

6/2019. (IX. 2.) HVB határozat Tanai Attila József képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

5/2019. (IX. 2.) HVB határozat Tóth Gábor képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

4/2019. (IX. 2.) HVB határozat Balogh Mónika képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

3/2019. (IX. 2.) HVB határozat Tudja Endre polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

Jegyzőkönyv a HVB alakuló üléséről

   

Pályázati kiírás A típusú

Pályázati kiírás B típusú

   

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS – 2019.

Posted 2019-10-03 By jutka

HVB határozatok

 

HVB tagok

Szabó Jenő János        tag
Dégi Györgyné               tag
Dégi Lászlóné               tag
Szalai Gábor                  tag
Szép Péterné                 tag

Bresztyenszky Gábor Tamás   póttag
Dégi Tibor                                   póttag

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. október 4-én (péntek) 15:15 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (8474 Csabrendek, Árpád u. 4. )

Napirend:
1. Kifogás elbírálása

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-én (hétfő) 18:30 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (8474 Csabrendek, Árpád u. 4. )

Napirend:
1. Jelöltek nyilvántartásba vétele
2. Jelöltek sorrendjének sorsolása

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 6-án (péntek) 9:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Zalaszegvár Községháza  (8476 Zalaszegvár, Kossuth u. 43.)

Napirend:
1. Jelöltek nyilvántartásba vétele

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 2-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Zalaszegvár Községháza  (8476 Zalaszegvár, Kossuth u. 43.)

Napirend:
1. Jelöltek nyilvántartásba vétele

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. augusztus 15-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel tartandó alakuló ülésére.

Ülés helye: Zalaszegvár Községháza (8476 Zalaszegvár, Kossuth u. 43.)

Napirend:
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása

 

Képviselő-testületi határozat HVB tagok megválasztásáról

Választási Információs Szolgálat – szavazókör területi beosztása

Az egyéni listás képviselőjelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása

   

FELHÍVÁS

Posted 2019-10-02 By jutka

 

   

Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2017. (I. 26.) számú határozatában Zalaszegvár község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött.

Tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy elkészült Zalaszegvár község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a és Zalaszegvár község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló  3/2017. (V. 12.) önkormányzati rendeletének megfelelően véleményezésre teszem közzé a településrendezési eszközök felülvizsgálatára vonatkozó szakmai anyagot, melyet teljes terjedelmében a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) tekinthetnek meg az érdeklődők.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a közbenső véleményezése elkészült terveket a www.zalaszegvar.hu honlapon elérhetővé tette.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a Korm. rendelet 29/A. §-ának megfelelően, a településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési szakaszában az Önkormányzat lakossági fórumot tart, melyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket. 

A fórum helyszíne: Községháza Zalaszegvár (Zalaszegvár, Kossuth u. 43.)  

A fórum időpontja: 2019. október 2. (szerda) 15:00 óra

A tárgyi eljárás kapcsán – a partnerségi egyeztetés szabályai szerint – véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek:

  1. az Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
  2. Zalaszegvár község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
  3. Zalaszegvár községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  4. Római Katolikus Egyház.

Tájékoztatom a partnereket, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos véleményüket a lakossági fórumot követő 8 napon belül (2019. október 10-ig) nyújthatják be papír alapon a Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.) vagy elektronikus levélben a kozos.hivatal@csabrendek.hu  e-mail címre történő megküldéssel.

 

                                                                        Tudja Endre polgármester

Partneri adatlap

   

Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2017. (I. 26.) számú határozatával Zalaszegvár község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött.

Az elkészült dokumentáció terjedelmére tekintettel, a honlapon teljes egészében nem kerül közzétételre, de a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

 

A közbenső véleményezésre elkészült tervek:

Településfejlesztési Koncepció (TFK) Zalaszegvár

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) Zalaszegvár

Településszerkezeti Terv (TSZT) Zalaszegvár

   

dr. Szentes Márta rendelési ideje 2019. szeptember 16-tól