HVB határozatok

Posted 2019-09-18 By jutka

16/2019. (IX. 18.) HVB határozat a Zalaszegvári egyéni listás választás szavazólapjának jóváhagyása

15/2019. (IX. 18.) HVB határozat a Zalaszegvári polgármester választás szavazólapjának jóváhagyása

14/2019. (IX. 9.) HVB határozat egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolása

13/2019. (IX. 9.) HVB határozat polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolása

12/2019. (IX. 9.) HVB határozat Horváthné Nagy Beatrix képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

11/2019. (IX. 9.) HVB határozat Horváth Péter képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

10/2019. (IX. 6.) HVB határozat Bakos Lászlóné képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

9/2019. (IX. 6.) HVB határozat Szabó Gabriella polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

8/2019. (IX. 6.) HVB határozat Herczeg Sándorné képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

7/2019. (IX. 6.) HVB határozat Essesné Ferenczy Orsolya képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

6/2019. (IX. 2.) HVB határozat Tanai Attila József képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

5/2019. (IX. 2.) HVB határozat Tóth Gábor képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

4/2019. (IX. 2.) HVB határozat Balogh Mónika képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

3/2019. (IX. 2.) HVB határozat Tudja Endre polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

Jegyzőkönyv a HVB alakuló üléséről

   

Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2017. (I. 26.) számú határozatával Zalaszegvár község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött.

Az elkészült dokumentáció terjedelmére tekintettel, a honlapon teljes egészében nem kerül közzétételre, de a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

 

A közbenső véleményezésre elkészült tervek:

Településfejlesztési Koncepció (TFK) Zalaszegvár

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) Zalaszegvár

Településszerkezeti Terv (TSZT) Zalaszegvár

   

dr. Szentes Márta rendelési ideje 2019. szeptember 16-tól

   

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS – 2019.

Posted 2019-09-06 By jutka

HVB határozatok

 

HVB tagok

Szabó Jenő János        tag
Dégi Györgyné               tag
Dégi Lászlóné               tag
Szalai Gábor                  tag
Szép Péterné                 tag

Bresztyenszky Gábor Tamás   póttag
Dégi Tibor                                   póttag

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-én (hétfő) 18:30 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (8474 Csabrendek, Árpád u. 4. )

Napirend:
1. Jelöltek nyilvántartásba vétele
2. Jelöltek sorrendjének sorsolása

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 6-án (péntek) 9:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Zalaszegvár Községháza  (8476 Zalaszegvár, Kossuth u. 43.)

Napirend:
1. Jelöltek nyilvántartásba vétele

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 2-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Zalaszegvár Községháza  (8476 Zalaszegvár, Kossuth u. 43.)

Napirend:
1. Jelöltek nyilvántartásba vétele

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. augusztus 15-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel tartandó alakuló ülésére.

Ülés helye: Zalaszegvár Községháza (8476 Zalaszegvár, Kossuth u. 43.)

Napirend:
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása

 

Képviselő-testületi határozat HVB tagok megválasztásáról

Választási Információs Szolgálat – szavazókör területi beosztása

Az egyéni listás képviselőjelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása

   

GÁZSZÜNET

Posted 2019-07-30 By jutka

GÁZSZÜNETI ÉRTESÍTÉS

 

Az E.ON Ügyfélszolgálat értesíti a lakosságot, hogy az FGSZ Zrt tervszerű karbantartási munkálatai miatt Zalaszegvár községben gázszünet lesz

2019. július 31-én

9:00 órától 15:00 óráig

  

        A gázszünettel érintett részek:

       Zalaszegvár község teljes területe

   

HÍRDETMÉNY

Posted 2019-07-10 By jutka

Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja Zalaszegvár község településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: TKR) felülvizsgálta, s törvényességi felhívással élt.

A törvényességi észrevétel három pontban fogalmazott meg magasabb szintű jogszabállyal ellentétes előírásokat a rendeletben:

  • A TKR. 1. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezése. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2019. (XII. 14.) IRM rendelet 51. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja értelmében cél meghatározása preambulumban helyezhető el, önkormányzati rendelet preambulumot nem tartalmazhat.
  • A TKR. 18. § (2) és 20. § (1) bekezdés a) pontjában hivatkozott melléklet jelölése nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 128. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak.
  • A településképi bírság és a településkép-védelmi bírság két, egymástól eltérő szankció. Figyelemmel a településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) 11. § (3) bekezdésére, a Tktv.  § (2) bekezdés d) pontjába ütközik a Tkr. 21. §-a, mert a Képviselő-testület a településképi bírság vonatkozásában nem rendelkezik felhatalmazással rendeleti szabályok rögzítésére.

Ezennel értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát a TKR-re vonatkozóan.

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek:

  1. az Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
  2. Zalaszegvár község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
  3. Zalaszegvár községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  4. Római Katolikus Egyház.

A Korm. rendeletben foglalt kötelezettségemnek eleget téve jelen hirdetménnyel közzéteszem a településképi rendelet módosítására vonatkozó szakmai anyagot, melyet teljes terjedelmében az alábbi mellékletben, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatalban (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) tekinthetnek meg az érdeklődők.

A tervezett módosítás ismertetésére partnerségi egyeztetési eljárást hívok össze, melynek időpontja:

2019. július 19. (péntek) 9.30 óra
helyszíne: Zalaszegvár Községháza

Tájékoztatom a partnereket, hogy a TKR módosításával kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat és véleményüket a lakossági fórumot követő 8 napon belül nyújthatják be papír alapon a Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.) vagy     elektronikus levélben a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

29/2019. (VI. 27.) képviselő-testületi határozat

TKR módosító rendelet tervezet

TKR egységes szerkezetben

Partneri adatlap

 

                                                                                                                    Tudja Endre
                                                                                                          polgármester

   

HŐSÉGRIASZTÁS

Posted 2019-06-13 By jutka

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

HŐSÉGRIADÓ ELRENDELÉSÉRŐL

 

Az Országos Tisztiorvosi Feladatokért felelős Helyettes Államtitkár az ország egész területére 2019. június 12-én 0:00 órától 2019. június 16-án 24:00 óráig

                             III. fokú
hőségriasztást
adott ki.

 

 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat aktuális figyelmeztető előrejelzéséről
a www.met.hu oldalon tájékozódhatnak.

 

Azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, elérhető katasztrófavédelem weboldalán az alábbi linken:

 http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/klimatizalt-helyis%C3%A9gek

A hőségriasztás fokozatai, fontos tanácsok húség idejére video:

További hasznos tudnivalók:

Általános tudnivalók hőségriadóval kapcsolatosan

Hőségriadó

Hőségriadó fokozatai

 

   

EP VÁLASZTÁS 2019.

Posted 2019-04-11 By jutka

Közlemény ügyeletről

 

Hírdetmény – Választási Információs Szolgálat

 

 

   

KIRÁNDULÁS

Posted 2019-03-10 By jutka

   

Önkormányzati választás – 2019.

Posted 2019-02-11 By jutka